Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ cho anh Hậu(O902100885). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *