Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 5/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ cho khách hàng(O911171676). Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *