Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB kiến chui, đĩa kém

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB kiến chui, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 14/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ cho chị Điển (O1689697769). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi tiếp nhận phiếu và kiểm tra xác định ổ bị kiến chui, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *