Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 21/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng (O913207474). Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ được anh mang đến cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ trong tình trạng bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *