Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 6/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ cho anh Lân (O961966665). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân do chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *