Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 14/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ cho anh Cường(O983744266). Nguyên nhân đầu từ lỗi. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *