Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 19/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80G cho anh Bằng (O936182802). Nguyên nhân do khách hành Format nhầm ổ C mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *