Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB không nhận

5.0
01

Ngày 25-10-2017 công ty đã tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn ở Hải Dương SĐT O9856xx186. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ trong tình trạng không nhận diện ổ. Công ty đã cứu dữ liệu thành công cho anh Tuấn và bàn giao sau 1 ngày.

25-10-2017 ổ cứng Samsung 80GB không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button