Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 05/01/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HDS7216 cho anh Lâm(O988053234). Khách hàng bị mất dữ liệu không rõ nguyên nhân, ổ bị Bad nặng. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *