Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bad nặng đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bad nặng đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bad nặng đã can thiệp
Rate this post

Ngày 07/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Hưng_0949933996. Ổ cứng Samsung 80Gb bad nặng, đã qua can thiệp không thành công

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *