Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị cháy mạch đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị cháy mạch đầu đọc
Rate this post

Ngày 09/03/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Mạnh_0972858791. Ổ cứng samsung 250G bị cháy mạch và đầu đọc, đã qua can thiệp nơi khác không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *