Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị cháy mạch đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị cháy mạch đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị cháy mạch đầu đọc
Rate this post

Ngày 09/03/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Mạnh_0972858791. Ổ cứng samsung 250G bị cháy mạch và đầu đọc, đã qua can thiệp nơi khác không thành công

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *