Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 16/04/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Hải_0936059798. 02 ổ cứng samsung 40Gb chết cơ trong đó có một ổ cứng đã can qua nơi khác can thiệp không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *