Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ.
Rate this post

Ngày 15/05/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Lâm_0904787901. Ổ cứng Samsung 80Gb chết cơ. Dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *