Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 05/06/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Quân_0904713888. Ổ cứng Model:HD163GJ. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục đầy đủ và trả cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *