Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ đã can thiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ đã can thiệp
Rate this post

Ngày 06/01/2013, cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Thương_ 0912205857. Ổ cứng Samsung 80G. Ổ cứng Model: HD081GJ hiện ổ cứng samsung bị chết cơ và đã bị can thiệp.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *