Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ Đã tháo cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ Đã tháo cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ Đã tháo cơ
Rate this post

Ngày 16/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Lượng_0967929999. Ổ cứng Model: HD502HJ. Ổ cứng Samsung 500Gb chết cơ, Đã tháo cơ can thiệp

Check Also

7026 ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 16-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *