Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kêu lọc cọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kêu lọc cọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kêu lọc cọc
Rate this post

Ngày 13/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho khách hàng Anh Dũng_0912585677. Ổ cứng Model:  HD081GJ. Ổ cứng Samsung 80G chết cơ kêu lọc cọc.

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *