Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung đầu từ bị lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung đầu từ bị lỗi
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: SP0802N vào ngày 13/6/2016. Hiện tượng đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu của khách hàng hàng được phục hồi trong ngày và bàn giao dữ liệu cho anh Tùng ở Hải Phòng – 0986050946.

Cứu dữ liệu SP0802N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *