Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 160GB

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 160GB
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 160GB model: HD160HJ cho anh Tùng ở Hải Phòng (o936184186) ngày 1/7/2016. Ổ cứng có hiện tượng không truy cập được. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

Cứu dữ liệu HD160HJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *