Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 320GB chết cơ
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 320GB model: HD322HJ  cho anh Trung (o947603009) ngày 4/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận.  Kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu HD322HJ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *