Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 23/01/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Tú_01649616130. Ổ cứng samsung 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Khôi phục và trả dữ liệu sau 30 phút

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *