Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng không nhận
Rate this post

Ngày 03/07/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho chị Tâm -0902117687. Ổ cứng Samsung 250Gb hỏng không nhận. Ổ cứng được gửi từ Điện Biên, dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *