Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung ổ phát ra tiếng kêu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung ổ phát ra tiếng kêu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung ổ phát ra tiếng kêu
Rate this post

Ngày 28/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Hưng_0979476796. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320G ổ phát ra tiếng kêu.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *