Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị chết

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị chết
Rate this post

Anh Quang – 0912126928 mang ổ cứng Model: HD253GJ tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị chết cơ vào ngày 27/05/2016. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu đã được bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị chết

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *