Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung xóa nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung xóa nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung xóa nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 20/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Tôn_0986982447. Ổ cứng Model: HD252H. Ổ cứng Samsung 250G xóa nhầm mất dữ liệu.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *