Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 6/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.12 160GB cho Khách hàng(0985486345). Nguyên nhân do đầu từ hỏng. Chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *