Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 6/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.12 160GB cho Khách hàng (O985486345). Nguyên nhân do đầu từ hỏng. Chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *