Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 12/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB 7200.12 cho anh Dũng (O984125907). Ổ không nhận. Đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 2 ngày tất  cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *