Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 23/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB  model: 7200.12 cho anh Đạt(O988970735). Ổ không nhận. Tiến hành kiểm tra xác định hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *