Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm
5 (100%) 1 vote

Ngày 21-9-2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thưởng có SĐT O9683xx535. Ổ cứng Seagate 250GB bi xóa dữ liệu. Công ty đã phục hồi thành công dữ liệu và bàn giao cho anh Thưởng

6774 ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *