Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu từ hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 28/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: 7200.12 cho công ty Minh Đức(O977455851). Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *