Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 24/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 cho anh Công (O1699099669). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu từ lỗi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *