Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 6/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB cho anh Long(O987411868). Nguyên nhân Format mất dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *