Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB Format mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 6/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB cho anh Long (O987411868). Nguyên nhân Format mất dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *