Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 4/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.12 250GB cho anh Huy (O927791368). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không hoạt động. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *