Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 07/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB 7200.10 cho anh Nam (O981231239). Nguyên nhân do khách hàng cut 1 phần dữ liệu, chia lại ổ, đã sử dụng phần mềm. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *