Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000DM001 cho Chị Tâm ở Lào Cai (o983669145)  ngày 19/7/2016. Ổ cứng có hiện tượng không  nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng đầu từ lỗi. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và gửi lại cho Chị Tâm.

cứu dữ liệu ST2000DM001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *