Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 26-9-2017 công ty đã cứu dữ liệu cho anh Dũng ở Hải Dương SĐT O9828xx638. Ổ cứng Seagate 320GB trong tình trạng bị chết cơ và đã bị tháo cơ trước khi khách hàng mang đến công ty. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho khách hàng.

26-09-2017 ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button