Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB format nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB format nhầm
Rate this post

– Ngày 20/2/2017 cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Tuấn (O978656012). HDD Seagate 320GB bị mất dữ liệu do khách hàng fomat nhầm phân vùng D. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng ngay sau đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *