Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: ST3320418AS cho anh Cảnh (O1635472222). Tình trạng ổ không hoạt động. Nguyên nhân Hỏng đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi va bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *