Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: ST3320418AS cho anh Cảnh(o1635472222). Tình trạng ổ không hoạt động. Nguyên nhân Hỏng đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi va bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *