Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 9/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng  Seagate 5400.5 320GB cho anh Biên (o973634933). Ổ cứng không hoạt động. Nguyên nhân ổ lỗi 1/3 đầu từ. Sau 2 ngày dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *