Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB mất dữ liệu do xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB mất dữ liệu do xóa nhầm
Rate this post

– Ngày 13/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB model: ST3000DM001 cho anh Thắng (O914440134). Nguyên nhân xóa mất dữ liệu, đã sử dụng phần mềm cứu dữ liệu. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *