Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng cơ

5.0
01

Ngày 06-03-2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng tại Hải Dương – 016576xx816. Ổ cứng Seagate 500GB model ST500DM002 bị hỏng cơ. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho khách hàng.

6-3 Seagate 500GB bị hỏng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button