Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 7/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Long (o915660809).  Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ lỗi. Nguyên nhân ổ chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *