Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 7/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Long(o915660809).  Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ lỗi. Nguyên nhân ổ chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *