Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 19/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.12 500GB cho công ty STC (O977872154). Nguyên nhân ổ chết cơ. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *