Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 20/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Văn Anh (O989391668). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *