Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 26/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Thắng (O966100585). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *