Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Trung(o936 263 236). Nguyên nhân do ổ cứng chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàng giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *