Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 03/11/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Trọng (O904463288). Nguyên nhân ổ không nhận  do đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100% sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *