Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 6/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST3500418AS cho anh Sơn (o975385592). Ổ cứng mang đến không còn hoạt động. Kiểm tra xác định tình trạng ổ lỗi đầu từ, đĩa kém. Chúng tôi đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *