Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 18/10/16 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Kiên (O944649649). Ổ không nhận nguyên nhân do đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi 100%.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *