Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu đọc

Ngày 14/4/2017 cứu dữ liệu cho anh Trung (O988608852). Ổ cứng desktop Seagate 500GB model: ST500DM002 tình trạng bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục đầy đủ cho anh Trung.

Cứu dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button